top of page

Toplu taşımada Nannodit rahatlığı

Nannodit sözüne avans vererek yetersiz bakiye anlarında bile kesintisiz ve hızlı şekilde ulaşımı sağlar

Toplutaşıma sektörü kurumlarının öncelikli amacı “Halka hizmet” ‘dir.

 

Dolayısı ile servis kesintisi, sıklıkla yeterli bakiyesinin olmadığı ve ihtiyacı olduğu anda ödeme/yükleme noktasına ulaşamaması, alternatif ve dijital yöntemler ile anında top-up yapamaması, ve zaman kaybetmesi vatandaş nezdinde ciddi sıkıntı ve mutsuzluk oluşturmaktadır.

Nannodit, vatandaşımızın “Sözüne Avans” vererek yetersiz bakiye durumuna düştüklerinde servis devamlılığını sağlar. Geleneksel ödeme alternatiflerinin dışında inovatif bir yükleme kanalıdır. Müşterinin servis kullanım süresi dolayısı ile servis sadakatini artırır, yetersiz bakiyeli yolcuların hizmeti kullanmasını sağlayarak gelirlerde artış sağlar.

Please reload

bottom of page